Kategorier
Tips

Perfekta lekredskap för barnen

Uteplatsen vid ert bostadshus ska rustas upp. Ni som bor där har blivit tillfrågade vad ni skulle vilja se i lekparken. Barnen behöver stimulerande lekredskap som främjar deras fantasti.

Barn behöver roliga, stimulerande och fantasifulla lekredskap och andra leksaker under barndomen. För att barnen inte ska fastna med varsin skärm dagarna i ända så behöver vi vuxna stimulera dem till annan slags lek. En kreativ lek där rörelse är inblandat. Vid ert bostadshus planerar kommunen att rusta upp och bygga ny lekplats till barnen i området. Ni vuxna har blivit tillfrågade, och även barnen så klart, vad ni skulle vilja se för lekredskap på lekplatsen. Kommunen har tagit in allas önskemål och sedan sammanställt en samling olika redskap för lekplatsen som ni sedan får välja mellan.

Vad vill barnen ha för lekredskap på lekplatsen?

Det som barnen tycker allra mest om är förslaget om klätterställningar och andra lekredskap som man kan klättra på och hoppa runt på. Barnen behöver rörelse varje dag och med klätterställningar får barnen möjlighet att röra på och använda hela kroppen. Självklart ska det även finnas en stor sandlåda på lekplatsen till de allra minsta barnen och även en gungställning med flera olika gungor på som passar för blandade åldrar. Lekplatsen kommer bli en perfekt plats för alla barn i området. En plats att samlas och leka på och samtidigt få röra på sig ute i den friska luften. En stimulerande lekplats där barnen får möjlighet att fantisera och ha kul tillsammans, helt enkelt.

Kategorier
Tips

Parterapi i Stockholm – en chans att reda ut livet

En relation kan vara underbar och fantastisk. En relation kan även vara jobbig och problematisk. Har man problem kan man försöka rädda sin relation med hjälp av parterapi i Stockholm.

För många av oss är relationer viktiga. Det kan vara alla möjliga relationer som betyder mycket. Relationer kan bestå av olika former beroende på vem man är. Familjerelationer, vänskap, jobb eller kärlek är några av relationerna livet kan bestå av.

En kärleksrelation är i grunden en självvald relation där man blivit sammankopplad av en person man fått känslor för. När den första förälskelsen lagt sig börjar man se andra sidor hos varandra. Väljer man att leva i en relation brukar man kunna ha överseende med det mesta. Ibland fastnar dock saker som skaver och man kan känna att kärleken börjar sina och problem av olika karaktär ökar.

Låt parterapin knyta upp knutarna

Alla par har sina problem, det är inget konstigt. En del par är väldigt bra på att reda ut problemen själva. Andra par kan eller vill inte reda ut problemen själva och avslutar frustrerat den olösta relationen. Att gå på parterapi där en tredje opartisk person hjälper till att bena ut problemen kan hjälpa till att rädda relationen.

Den tredje personen i parterapi är en psykolog som har lång erfarenhet av att hjälpa par att få förståelse för varandra. Det handlar inte alltid om att rädda en kärleksrelation i parterapi. Det kan handla om en livslång relation där man behöver samarbeta för att det finns gemensamma barn.

Kategorier
Tips

Lekplatsutrustning ger minnen för livet

Att gunga högt på en gunga, känna vinden i håret och ett sug i magen är mer eller mindre en rättighet för barn idag. Tack vare säker lekplatsutrustning kan de göra detta utan att skada sig.

Det finns inte en ort, ett samhälle eller en stad i Sverige utan en lekplats. Alla som vuxit upp i vårt avlånga land har en relation till en lekpark. Eller till en parklek, som det kallas i vissa områden. Oavsett vad det kallas så väcker lekparken många minnen till liv. Minnen de flesta av oss inte vill vara utan. Lekparker, oavsett det är en gammal sliten lekpark eller en park fylld med modern lekplatsutrustning, levererar mängder av minnen.

Lekplatsutrustningen som ger sug i magen även hos vuxna

Även om du kommit upp i medelåldern minns din kropp suget i magen när du gungar. När du gungar fram och tillbaka, allt högre och högre. Som barn kändes det som att du gungade högre än träden. Samtidigt som du kände dig fri som en fågel var du lite rädd. Kanske var du lite rädd att gunga runt. Den rädslan kombinerat med känslan av frihet skapade suget i magen. Suget du kan framkalla när som helst, bara genom att tänka på lekparken du besökte som barn.

När en ny lekplats byggdes var den alltid full med barn. Där fanns gamla uppfinningar som gungor och rutschkanor, men i ny tappning. Även om du åkt nedför en rutschkana tusen gånger i ditt unga liv, var nya rutschkanor alltid lite snabbare och lite roligare. På de nya lekplatserna hittade man alltid nya typer av klätterställningar där både armar och ben fick arbeta hårt.

Lagar styr hur lekplatsutrustningen ska se ut

Idag får lekplatser inte byggas hur som helst. Det finns lagar och regler som måste följas. Inte minst finns en regel som säger att barn har rätt till en möjlighet att leka i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det är FN:s barnkonvention som säger just detta. Andra regler är inte lika öppna för tolkning som barnkonventionen. Plan- och bygglagen har många paragrafer med krav på hur lekplatser ska se ut. Lyckligtvis finns det idag återförsäljare av modern lekplatsutrustning som har koll på just dessa lagar och regler. Det är tack vare dessa återförsäljare som barn idag har möjlighet att skapa minnen för livet och ett sug i magen som de kommer kunna återkalla när som helst även som vuxna.

Kategorier
Tips

Så fungerar din hemtjänst i Sundbyberg

LOV säger att du själv beslutar vem som ska utföra hemtjänst i Sundbyberg som socialtjänsten beslutat om. Insatserna kan vara allt från lindning av ben till mediciner eller städning.

Syftet med hemtjänst är att du ska få den hjälp du behöver i hemmet för att kunna bo kvar hemma. I och med LOV, lagen om valfrihetssystem, har du dock själv rätt att välja vem du önskar ska utföra din hemtjänst i Sundbyberg. Det är inte du själv som bestämmer vilken hjälp det är du kan få. 

Det är kommunens socialtjänst som beslutar över vilka insatser du är berättigad till. Överlämning av medicin, lindning av ben, städning, inköp och byte av inkontinensskydd är några av de saker hemtjänsten kan hjälpa dig med. Hemtjänsten kan dessutom följa med som ledsagare när du behöver åka till sjukhus eller vårdcentral. Socialtjänsten kan även bedöma att promenader ska ingå i din hemtjänst. Mer avancerad vård som sondmatning, hjälp med insulinsprutor samt ditsättning och kontinuerlig skötsel av urinkateter kan ingå i hemtjänsten.

Hushållsnära tjänster ett komplement till hemtjänst

Även om du inte själv kan besluta över vilken hemtjänst du är berättigad till finns det ett annat sätt att få hjälp. De företag som erbjuder hemtjänst, och som du kan välja tack vare LOV, har ofta möjlighet att förse kunden med hushållsnära tjänster. 

Med hushållsnära tjänster menas olika former av städning och fönsterputsning. Dessa tjänster ingår dock inte i den summa du betalar för hemtjänsten. Däremot kan du göra ett så kallat rut-avdrag på hälften av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster.

Kategorier
Tips

Juridisk expertis hjälper till vid konflikter

Ta hjälp av en juridiskt kunnig när det gäller olika familjerelaterade juridiska frågor. De kan både reda ut och vägleda dig vidare för ett bra juridiskt bindande beslut inom familjerätt.

Att anlita en jurist eller advokat kan vara ett skrämmande steg för många. Har man sett amerikanska tv-serier om advokater har man fått en uppfattning om det amerikanska rättsväsendet. Det rättsväsende som amerikanska serier speglar är ganska långt ifrån det svenska rättsväsendet.

Har man frågor eller problem som rör lagar och regler tveka aldrig att kontakta en firma inom juridik. Många gånger har de gratis rådgivning första gången vilket gör att man kan fundera på hur man vill gå vidare.

Familjerätt ett samlingsnamn för juridiska frågor

Många juridiska spörsmål handlar om sådant som relaterar till familjen i olika sammanhang. Frågorna kan handla om bouppteckningar, äktenskapsförord, adoption eller vårdnadstvister. Att reda ut olika begrepp med en lagkunnig person kan kännas skönt så att man får ordning på alla papper.

Att ligga i skilsmässa eller en vårdnadstvist är jobbigt för alla inblandade. Ibland kan man vara rörande överens och bara ha juridisk vägledning. Andra gånger kan man behöva gå till domstolen för att få svart på vitt vad som gäller för umgänget med barnen.

Frågor som vilken av föräldrarna som ska bo kvar i bostaden och andra viktiga saker som rör separationen får ett beslut. Det finns många fördelar med att anlita ett juridiskt ombud. En av fördelarna är att man kan reda ut saker och ting med någon som inte är känslomässigt involverad i konflikten.

Kategorier
Tips

Det går lättare att lösa vårdnadstvisten om man söker hjälp tidigt

Det händer att vårdnadshavare vid en skilsmässa eller separation har olika åsikter, och inte kan komma överens om vad som är bäst för sina barn. Då har de hamnat i en vårdnadstvist.

Som förälder och vårdnadshavare är man ansvarig för barnets välmående, utveckling och hälsa. Tyvärr händer det att vårdnadshavare inte kommer överens i viktiga frågor rörande barnet. Inte sällan uppstår sådana oenigheter i samband med en separation eller skilsmässa. Det kan röra saker som hos vem av föräldrarna barnet ska bo, var det ska gå i skolan, hur umgänget ska fördelas och liknande. Ofta går det lättare att lösa tvisten om man tidigt i konflikten söker hjälp utifrån. Kommunens socialtjänst kan medla i vårdnadstvister, liksom en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister.

Barnets behov kommer alltid först

När en vårdnadstvist ska lösas är fokus alltid på barnets behov. Vad föräldrarna vill är sekundärt, även i de fall vårdnadstvisten måste lösas i domstol. Domstolen utgår från att föräldrarna ska ha delad vårdnad och tillsammans ansvara för barnet. Det finns dock tillfällen då det är bättre om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Det kan exempelvis vara om en förälder har missbruksproblem eller misshandlar barnet fysiskt eller psykiskt. Har man hamnat i en vårdnadstvist i Stockholm och behöver hjälp med att hitta en advokat, har Advokatsamfundet en bra sökfunktion på sin hemsida. Man kan även söka på nätet och sedan gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor för att få information om deras advokater.

Kategorier
Tips

Barnet i första hand

För alla räcker inte kärleken till hela vägen. Har ni skaffat ett barn som ni nu inte kommer överens om längre? Då kan ni behöva få advokathjälp i vårdnadstvist, de hjälper er längs vägen.

Kärlek är otroligt komplext, många har turen att direkt hitta rätt partner som man lever med hela livet. För många andra ser det inte likadant ut, det kan vara saker som har hänt eller kärleken som tagit slut. Oavsett vilket funkar det inte längre. Har man barn är det inte bara att flytta. Man behöver göra det bra för barnet, som kommer i kläm när man går isär. Därför ska barnet också alltid sättas i första hand. Går ärendet vidare till domstol kommer det även där att tas hänsyn till barnet, och om det är tillräckligt gammalt tar man även hänsyn till barnets önskningar. Man får aldrig glömma bort att det inte är barnets val att ni delar på er.

Extra hjälp

Innan man går till domstol prövar man först att få hjälp i sin egen kommun. Där får man träffa familjerätten som försöker hitta lösningar mellan vårdnadshavarna. Igenom allt detta kan det vara bra att ha en advokat som kan hjälpa till och föra din talan och som under hela tiden kommer att finnas vid din sida gällande vårdnadstvisten. Kan ni inte komma fram till något under familjerätten kan det då istället gå upp till domstolen, som fattar de beslut som tas. En bra advokathjälp i vårdnadstvist under hela denna process är guld värd och blir din stöttepelare.

Kategorier
Tips

Familjefotografering ger alla ett minne

Om man ser till rena minnessymboler så är ett fotografi ett tydligt exempel på ett sådant. Genom att plocka fram ett fotografi så kan man frammana känslor som man glömt bort och det är också av den anledningen som man någon gång under sin livstid bör samla sin familj för en familjefotografering.

Genom ett foto där man har hela sin familj samlad så har man också ett minne för livet som man kan titta på oavsett hur gammal man är. Man glömmer alltid bort saker och ting; man kan glömma hur sin mormor såg ut, man kan i minnet tappa bort distinkta drag hos en farfar – ett foto gör att man bär med sig dessa genom åren.

I dagsläget är också en sådan lättare att genomföra då utrustningen för fotografering har blivit mer tillgänglig för samtliga personer. Menas med detta; numera behöver man inte besöka en fotograf för att genomföra en familjefotografering – det räcker att man gräver lite i sin fick a och därefter plockar upp mobiltelefonen.

Lätt att fotografera – svårt att framkalla

De flesta modeller av telefoner är i dagsläget utrustade med kameror – som dessutom är av god kvalitet – och detta förenklar hela processen med en familjefotografering. Dock; till detta positiva kommer även en baksida och i detta fall handlar det om att bilder som man tar med sin mobil sällan framkallas. Istället lägger man i bilderna i en mapp på sin dator, på en sida för sociala medier eller också så låter man den bara vara kvar i mobilen – något som alla tre innebär faror.

Har du bilder i din dator så riskerar dessa att försvinna då datorer har en begränsad livslängd. Har du bilderna i din mobil så gäller samma sak även där samt även det faktum att det finns en uppenbar stöldrisk inblandad. Nummer tre – sociala medier – så blir en bild svår att framkalla den vägen; det vill säga – lägger du ut en bild på Facebook så är det inte längre du som äger den.

Genomför man sin familjefotografering med hjälp av sin mobil så rekommenderas således att man direkt skickar bilden i fråga och får den framkallad. Det finns massor av företag som erbjuder denna tjänst online och det kostar heller inte alltför mycket pengar.

Vissa typer av fotografier är värda att behålla och bevara in i framtiden; ett foto av sin familj är ett typiskt sådant. Se till att du dels knäpper ett sådant foto och att du dels också får detta framkallat; du kanske kommer ihåg hur samtliga medlemmar i din familj ser ut i dagsläget – men du kommer definitivt att förbanna dig själv om du någon gång glömmer det i framtiden och inte har ett minne i form av ett fotografi att plocka fram då detta sker.

Kategorier
Tips

Barngymnastik – botemedlet mot övervikt

Övervikt bland barn har blivit ett allt större problem i samhället visar många olika forskningsrapprorter som myndgiheterna låtit ta fram. Och det kryper allt längre ner i åldrarna. Detta är något som bör tas på största allvar, för i förlängningen kan det leda till problem med hälsan och sjukdomar som diabetes.

Dåliga kostvanor en av bovarna

Dåliga vanor när det gäller kosten och att barnen rör för lite på sig är huvudorsakerna till dessa problem med övervikt. Lösningen på det förstnämnda är förstås att man ser till att barnen får äta nyttigt och näringsriktig mat, men det är inte alltid man har tiden att göra det i en stressig vardag med många krav och måsten. Då är det lätt att det blir snabbmat eller kanske till och med godis eller chips. Dessvärre är detta svåra vanor att ta sig ur och många föräldrar fastnar i ett dåligt beteendemönster.

Ta med barnen på barngymnastik

Det andra problemet, att barnen rör på sig för lite, är faktiskt enklare att komma tillrätta med, även om det också kräver en del tid och ansträngning från föräldrarna sida. För de minsta barnen är barngymnastik en bra lösning. Det finns flera olika alternativ för barngymnastik och det är definitivt något som är värt att prova på.
Och det är absolut inte fråga om någon extremt hård och disciplinerad gymnastikträning, som man kanske sett i TV-reportage från Kina och öststaterna, utan verksamheten med barngymnastik är helt baserad på lek och glädje. Kunniga och inspirerande tränare lär barnen att det är både roligt och viktigt att röra på sig.

Barnen får testa på flera olika sporter

En mängd olika idrotter finns på programmet när man går på barngymnastik. Allt från löpning och gymnastik till olika bollsporter som fotboll, innebandy och pingis. Alla barn som går på barngymnastiken lär kunna hitta en sport som just de tycker är rolig. Från det kan man sedan gå vidare till en mer specialserad verksamhet – till exempel börja spela i ett fotbollslaget – och barnet skulle visa ett extra stort intresse för något.

Som vi redan nämnt står leken och glädjen i centrum inom barngympan – det finns ingen tävlingsinrikting och inte några prestationskrav. Ledarna på plats ser till att alla barn trivs och får vara med. Ingen ska behöva bli ”vald sist” eller utpekad som sämre på någon sport. Här finns inga vinnare eller förlorare – bara glada barn som får röra på sig och hitta glädjen i idrottandet.

Barngymnastik är en investering i framtiden

Just det sistnämnda i stycken ovan, att hitta glädjen i idrottandet, är en av nycklarna då det kan lägga grunden för ett hälsosamt leverne i framtiden. Det man lär sig tycka om som liten följer ofta med upp i åren.

Tidigare fyllde skolidrotten den funktionen, men det har tyvärr gjorts stora nerdragningar på det området de senaste åren och ”gympan” är inte alltid en trevlig miljö för barnen numera. Faktum är att en hel del barn istället för lust till idrottande känner det rakt motsatta på grund av skolidrotten – den är något som får dem att ta avstånd från sport och att röra på sig. Respekten för dem som är lite mindre sportiga finns inte alltid där och det kan alltså få olyckliga konsekvenser.

Barngymnastiken har väldigt sällan den negativa effekten, utan barnen brukar tycka att det är väldigt roligt att idrotta och umgås med andra barn. Och även inte alla kan bli en ny Usain Bolt eller Zlatan lägger det grunden för livslånga, sunda vanor.

Kategorier
Tips

Ett lekland är den perfekta barnvakten

Att vara förälder innebär ett stort ansvar där man hela tiden – naturligtvis – måste se till att barnet man har får en trygg och stabil uppväxt. I takt med att barnen växer så måste man som förälder också lära sig att ta ett steg tillbaka och ge barnen en chans att lära känna sin omgivning – något som kan vara svårt då man som förälder inte vill släppa greppet. Man kan ha svårt att lämna över sitt barn till andra vuxna; barnvakter, simskolor, idrottslag, dagis, skolor och där man känner en tagg i hjärtat varje gång detta sker.

Dessutom – och detta blir om man vänder på det – kan det vara svårt att som förälder hitta det omvända i frågan, nämligen tid för sig själva och för varandra. Det som ett barn för med sig är ju att man hela tiden har någon som behöver aktiveras, någon som behöver uppmärksamhet och där man således som förälder kan känna att man aldrig får lugn och ro. Speciellt brukar detta problem visa sig under helgerna där man ofta har något inplanerat och om man dessutom har en familj där det är barn i olika åldrar så upplever sig många föräldrar som både kluvna och otillräckliga i sitt föräldraskap.

Man kanske här har en familj som består av en sexårig pojke, en flicka på nio och en tonårstjej som är sexton år gammal och där alla dessa har olika krav på uppmärksamheten – hur kan man då lösa en sådan situation och hur kan man få alla familjemedlemmar att känna sig nöjda?

Tonårstjejen vill shoppa tillsammans med mamma och de yngre barnen vill leka – hur ska man då dela upp ansvaret mellan sig som förälder och finns det någon plats där allt kan ske under samma tak? Ja, här kan faktiskt ett lekland vara det bästa alternativet. Ett lekland brukar nämligen vara placerat i anslutning till en galleria och detta gör att man – som förälder – kan lämna de yngre barnen till detta lekland och sedan uträtta sina egna ärenden. Pappan kan gå och lämna in sitt stryktips, mamman och dottern kan sköta sin shopping och de yngre barnen kan leka med jämnåriga barn i detta lekland.

Ett besök på ett lekland ska barnen se fram emot

Ett lekland fungerar nämligen så att behörig personal tar hand om barnen, hjälper dem att leka i allt som tillhandahålls och där man som förälder kan känna exakt den trygghet som man behöver. Ett lekland kan man således se som en slags barnvakt som man kan använda sig av under stressade helger; en barnvakt som kan ge lite andrum i tillvaron och som även fungerar perfekt för barnen – kort sagt, ett lekland är perfekt för alla familjemedlemmar.

Naturligtvis menar vi här inte att ett lekland ska fungera som ett substitut och dit man hela tiden ska lämna sina barn – tvärtom; barnen ska se detta lekland som något att se fram emot och det ska därför inte handla om alltför frekventa besök. Lagom är bäst och den som väntar på något gott är ordspråk som passar väl i på hur ett lekland ska ses av föräldrar.