Kategorier
Tips

Det går lättare att lösa vårdnadstvisten om man söker hjälp tidigt

Det händer att vårdnadshavare vid en skilsmässa eller separation har olika åsikter, och inte kan komma överens om vad som är bäst för sina barn. Då har de hamnat i en vårdnadstvist.

Som förälder och vårdnadshavare är man ansvarig för barnets välmående, utveckling och hälsa. Tyvärr händer det att vårdnadshavare inte kommer överens i viktiga frågor rörande barnet. Inte sällan uppstår sådana oenigheter i samband med en separation eller skilsmässa. Det kan röra saker som hos vem av föräldrarna barnet ska bo, var det ska gå i skolan, hur umgänget ska fördelas och liknande. Ofta går det lättare att lösa tvisten om man tidigt i konflikten söker hjälp utifrån. Kommunens socialtjänst kan medla i vårdnadstvister, liksom en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister.

Barnets behov kommer alltid först

När en vårdnadstvist ska lösas är fokus alltid på barnets behov. Vad föräldrarna vill är sekundärt, även i de fall vårdnadstvisten måste lösas i domstol. Domstolen utgår från att föräldrarna ska ha delad vårdnad och tillsammans ansvara för barnet. Det finns dock tillfällen då det är bättre om endast en av föräldrarna har vårdnaden. Det kan exempelvis vara om en förälder har missbruksproblem eller misshandlar barnet fysiskt eller psykiskt. Har man hamnat i en vårdnadstvist i Stockholm och behöver hjälp med att hitta en advokat, har Advokatsamfundet en bra sökfunktion på sin hemsida. Man kan även söka på nätet och sedan gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor för att få information om deras advokater.