Kategorier
Tips

Så fungerar din hemtjänst i Sundbyberg

LOV säger att du själv beslutar vem som ska utföra hemtjänst i Sundbyberg som socialtjänsten beslutat om. Insatserna kan vara allt från lindning av ben till mediciner eller städning.

Syftet med hemtjänst är att du ska få den hjälp du behöver i hemmet för att kunna bo kvar hemma. I och med LOV, lagen om valfrihetssystem, har du dock själv rätt att välja vem du önskar ska utföra din hemtjänst i Sundbyberg. Det är inte du själv som bestämmer vilken hjälp det är du kan få. 

Det är kommunens socialtjänst som beslutar över vilka insatser du är berättigad till. Överlämning av medicin, lindning av ben, städning, inköp och byte av inkontinensskydd är några av de saker hemtjänsten kan hjälpa dig med. Hemtjänsten kan dessutom följa med som ledsagare när du behöver åka till sjukhus eller vårdcentral. Socialtjänsten kan även bedöma att promenader ska ingå i din hemtjänst. Mer avancerad vård som sondmatning, hjälp med insulinsprutor samt ditsättning och kontinuerlig skötsel av urinkateter kan ingå i hemtjänsten.

Hushållsnära tjänster ett komplement till hemtjänst

Även om du inte själv kan besluta över vilken hemtjänst du är berättigad till finns det ett annat sätt att få hjälp. De företag som erbjuder hemtjänst, och som du kan välja tack vare LOV, har ofta möjlighet att förse kunden med hushållsnära tjänster. 

Med hushållsnära tjänster menas olika former av städning och fönsterputsning. Dessa tjänster ingår dock inte i den summa du betalar för hemtjänsten. Däremot kan du göra ett så kallat rut-avdrag på hälften av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster.