Kategorier
Förskola

Tips för dig som ska välja förskola i Göteborg

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Det är därför som valet av förskola i Göteborg är så viktigt. Men hur hittar man rätt förskola? Här är några tips.

Valet av förskola kan vara helt avgörande för ditt barns utveckling. Det är framförallt viktigt att ditt barn får sina behov tillgodosedda. Dessa kan handla om trygghet och tröst, att bli sedd och få nödvändig uppmärksamhet, med mera. Därför måste du utgå från vad just ditt barn behöver när du väljer förskola. 

Ett smidigt sätt att hitta en bra förskola är att be vänner och grannar om tips. Gör också lite research på nätet och gå in på de olika förskolornas hemsidor för att se vad de erbjuder. Bra att veta är att alla förskolor måste följa läroplanen, även de som bedriver sin verksamhet enligt Montessori eller Ur och Skur. 

Därför är det viktigt att ta reda på hur länge pedagogerna har arbetat på förskolan

Det bästa är att välja ut två eller tre olika förskolor och sedan besöka dem. Vissa anordnar öppet hus medan andra tar emot bokade besök. Man kan alltså inte dyka upp oanmäld. Lokaler och tillgång till grönområden kan vara viktiga saker att titta på men ännu viktigare är pedagogerna. För att barnens behov ska kunna tillgodoses får det inte vara för få sådana per barn.

Fråga gärna också hur länge de olika pedagogerna har arbetat på förskolan. Tänk på att en förskola i Göteborg med stor omsättning på pedagoger sällan är bra. Var även uppmärksam på hur du som förälder blir behandlad och om personalen verkar intresserad av ditt barn.