Kategorier
Vårdnad

Om du hamnat i en jobbig vårdnadstvist

Det kan vara riktigt slitsamt att hamna i en vårdnadstvist, men ibland är detta dessvärre ofrånkomligt. Många blir väldigt påverkade av vårdnadstvisten.

Relationer är svåra och de allra flesta som väljer att skaffa gemensamma barn tänker nog att de ska leva som familj för alltid. Trots denna inställning är det på inget sätt ovanligt att par delar på sig. Oavsett om separationen är vänskaplig eller ej är det ofta väldigt smärtsamt att skiljas åt när man en gång älskat varandra och tillsammans satt barn till världen.

Vårdnaden av gemensamma barn tillfaller automatiskt båda föräldrarna vid en separation. Mamman och pappan har lika stor rätt till sina barn. Om en av föräldrarna önskar att få det fulla ansvaret för barnet måste den föräldern ansöka om ensam vårdnad och paret kan då hamna i en vårdnadstvist. Även om önskan om ensam vårdnad skulle beviljas har parten utan vårdnad fortfarande rätt att träffa sitt barn.

En vårdnadstvist kan vara ytterst krävande

Ingen önskar sig en slitsam vårdnadstvist. Det är en process som är väldigt krävande för föräldrarna och dessutom ofta smärtsam för barnen i fråga. Många tycker att det är väldigt känslosamt att behöva möta sin före detta kärlek i rätten, speciellt när det handlar om barnen.

Därför gör många föräldrar allt de kan för att slippa hamna i en vårdnadstvist. Att besöka familjerätten och be om samtalsstöd kan vara en åtgärd när det är svårt att kommunicera. I familjerätten är de proffs på att reda ut trassliga familjeförhållanden.