Kategorier
Bodelning

Bodelning vid separation – det finns hjälp att få

Bodelning är en komplicerad fråga som lätt kan spåra ur i en kraftig konflikt. Ta gärna hjälp så tidigt som möjligt när du separerar från din (ex-)sambo.

En separation är alltid beklaglig. Och extra tråkigt är det om det visar sig att man inte är överens om hur man ska dela upp de gemensamma ägodelarna. Faktiskt kan det vara så att man inte ens är överens om vad som varit gemensamt och inte. Det är nämligen inte helt självklart.

Framför allt om man inte har skrivit något samboavtal. Då kan det till och med visa sig att en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under tiden man bott tillsammans övergått till att vara gemensam, trots att hyreskontrakten från början bara stod på den ena parten.

Bodelning kan lätt bli en infekterad fråga

Du förstår säkert att frågor som gäller bodelning kan bli mycket infekterade. Särskilt om man inte separerar som vänner. Du gör klokt i att ta in en extern rådgivare eller jurist i frågor som gäller bodelningen. Gärna i ett så tidigt stadium som möjligt, innan konflikten hunnit spåra ur allt för kraftigt.

Även i början av en relation kan det vara en god idé att överväga möjligheten att den kan komma att ta slut en dag. Samboavtal och äktenskapsförord är klokt att skriva för dig som är rädd om dina egendomar. Om du vill kan du formulera ett avtal där allt du köper, även under tiden relationen pågår, blir din enskilda egendom.